Webshop Keurmerk
0
0
Gratis verzending vanaf €75,-
Score van 4,8 op Trustpilot! - 1208 reviews

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING


V.O.F. Visserijbenodigdheden-Inkoopcombinatie Westvoorn respecteert de privacy van de bezoekers van
haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom
een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel
ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij
geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele
telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.westvoorn.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): V.O.F.
  Visserijbenodigdheden-Inkoopcombinatie Westvoorn, gevestigd te Meester Snijderweg
  7a, 3251LJ Stellendam, kvk-nummer: 23078490.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of
publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet
gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd
bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing,
op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de
technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is
ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan
dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele
of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is
met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw
eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en
uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf
verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich
onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is
hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door V.O.F. Visserijbenodigdheden-Inkoopcombinatie Westvoorn. Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals
een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de
beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw
bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht
tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten
uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan
worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.
Afhankelijk

van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig
met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden
deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna
deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van
de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het
moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad
die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in
geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals
deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de
  harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als
  bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het
  inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u
  informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het
  gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
  inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis
  van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we
  de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze
  website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante
  advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden
  afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties
  tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te
  behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)
 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden
  op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
  besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten
worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de
beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer
hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: klantenservice, [email protected], 0187-492183.

Neem contact met ons op:

Telefoonnummer Stellendam

Bel ons op:

0187 492183

E-mail

Email ons via:

[email protected]

Social media

Bekijk onze socials

4,8Review LogoWij scoren een 4,8 op Trustpilot reviews

Coöperatie Westvoorn

Meester Snijderweg 7a
3251 LJ Stellendam Bekijk op Google Maps

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »